Klachtenprocedure

Wij hopen dat u tevreden bent over onze behandelingen. Mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan horen wij dit graag van u. Wij zullen uw klacht(en) zeer serieus nemen en proberen tot een oplossing te komen.

We blijven constant werken aan de kwaliteit van onze zorgverlening. Wij zullen ons altijd inzetten om professioneel en patiënt vriendelijk te handelen. Desondanks kan het altijd mogelijk zijn dat u niet tevreden bent. Mocht u een klacht of opmerking hebben dan nemen wij uw dat uiterst serieus en verzoeken wij u deze aan ons kenbaar te maken. U kunt uw klacht ten allen tijde met de desbetreffende huidtherapeute bespreken.

Mocht dit niet het gewenste resultaat geven, komt u er met ons niet uit en blijft u ontevreden dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de beroepsvereniging NVH. De commissie neemt uw klacht in behandeling, verstrekt informatie en probeert te bemiddelen tussen u en de huidtherapeut. Deze klachtencommissie is onafhankelijk en zal uw klacht met veel zorg in behandeling nemen. Het doel is om tot een oplossing te komen.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten www.huidtherapie.nl.