POSTTRAUMATISCH OEDEEM

Oedeem betekent letterlijk vochtophoping. Bij oedeem is er een verstoord evenwicht in de aan- en afvoer van vocht als gevolg van een beschadiging of stoornis in het lymfestelsel. Een beschadiging van het lymfestelsel kan ontstaan als gevolg van een trauma, er wordt dan gesproken van posttraumatisch oedeem.

Posttraumatisch oedeem kan overal in het lichaam onstaan. Meestal in- of rondom het gebied waar het trauma heeft plaats gevonden ( bijvoorbeeld na een botbreuk of kneuzing ), soms is het echter zo dat de oorzaak, de blokade in de afvoer van het vocht, het trauma is maar de klachten elders in het lichaam gelokaliseerd zijn.

Hoe herkent u oedeem?


Bij oedeem is er sprake van zwelling en een vermoeid-, zwaar- gespannen en pijnlijk gevoel van bijvoorbeeld gezicht, arm, buik of been.

Wat kan de huidtherapeut voor u doen?

Afhankelijk van de aard en ernst zal posttraumatisch oedeem na verloop van tijd  vanzelf verminderen.  Regelmatig komt het echter voor dat posttraumatisch oedeem en de bijbehorende klacten langer dan nodig is bestaan. De huidtherapeute kan dan het zelf genezend vermogen stimuleren en het herstelproces versnellen. Dit wordt gedaan door middel van  manuele lymfedrainage (een oppervlakkige massage techniek), huidverzorging, ambulante compressietherapie en lymftaping.

Wat kunt u zelf doen?

De huidtherapeute kan veel voor u betekenen maar uw eigen inzet is ook van groot belang voor het slagen van de behandeling. Om deze reden wordt er bij de huidzorgpraktijk ook aandacht besteed aan zelfmanagement. De basisprincipes van de behandeling zullen u worden aangeleerd zodat u zo min mogelijk afhankelijk bent van uw therapeut. 

Ook is het belangrijk om infecties (als wondroos) te voorkomen omdat deze de lymfebanen kunnen beschadigen. Probeer daarom wondjes te voorkomen en let er op dat u wanneer u onverhoopt toch een wondje heeft deze goed ontsmet met een desinfecterend middel.